KV 2018

VI SES TIL KV 2017.

Hvis du mener at:

Vores børn kun har én chance for en god skolegang og at det er vores ansvar at tilbyde dem et højt fagligt niveau og muligheden for udvikling af personlige og sociale kompetencer. En veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for Danmarks fortsatte velstand.

Hvis du mener at:

En tidlig indsatst er den eneste vej hvis vi skal hjælpe de socialt udsatte og komme banderne til livs. Både for samfundets men i lige så høj grad for barnets skyld. Kærlig omsorg og konsekvent handling der går hånd i hånd.

Hvis du mener at:

En kommunal økonomi i balance er en vigtig forudsætning for vækst. Vel at mærke, uden at låne til driften eller ved at sælge ud af kommunens værdier.

Hvis du mener at:

Erhvervslivet skal støttes og tilbydes de rigtige ramme-betingelser og etableringsvilkår. Virksomheder der udvikler sig positivt eller etablerer sig i kommunen, bidrager med arbejdspladser og vækst.